Động cơ điện ba pha 30kw (40hp)

18.500.000 VND19.000.000 VND