Hệ thống khí nén 22kw (30hp)

Hệ thống máy nén khí 22kw (30hp) đã bao gồm đầy đủ các thiết bị:

Máy nén khí 22kw (30hp) Pegasus TMPM30HP

Bình chứa khí nén 1000 lít

Máy sấy khí nén TMMSK-38

3 cốc lọc

Vật tư kết nối.

Chúng tôi cũng cung cấp đến bạn các giải pháp tùy chỉnh và linh hoạt, đảm bảo cung cấp hệ thống máy nén khí phù hợp với yêu cầu đặc biệt của dự án để đáp ứng nhu cầu cụ thể.