Kéo cắt tôn Stanley 14-164-165-166

1.150.000 VND

  • Kéo cắt tôn14-166. Giá: 460.000 đ
  • Kéo cắt tôn14-165. Giá: 363.000 đ 
  • Kéo cắt tôn14-164. Giá: 330.000 đ