Mô tơ 2.2 kw 1 pha Toàn Phát 3hp

1.850.000 VND1.900.000 VND