Mô tơ 3 pha 11kw (15hp)

8.200.000 VND8.600.000 VND