Mô tơ 3 pha 7.5 kw (10hp)

5.540.000 VND6.100.000 VND