Mô tơ điện 1 pha 3.5 kw Toàn Phát 5hp

2.350.000 VND2.400.000 VND