Mô tơ điện 1 pha 3kw 4hp

1.950.000 VND2.000.000 VND