Quạt công nghiệp tròn 50cm TM 500

1.400.000 VND1.950.000 VND