Quạt hút công nghiệp 700×700 Wing TMG 700

2.450.000 VND2.700.000 VND