Quạt thông gió gắn tường TC-15AV6

250.000 VND270.000 VND