Bình chứa khí nén Pegasus 1500L

16.500.000 VND

Kích thước bình tích 2,0×1.05m

Phụ kiện: Van an toàn, van xả và đồng hồ áp