Đầu máy nén khí piston 15hp

10.700.000 VND12.500.000 VND