Máy nén khí Pegasus 330l 15hp áp 8kg / 12.5kg

26.300.000 VND28.400.000 VND