Mô tơ 3 pha 2.2 kw (3hp)

2.300.000 VND2.700.000 VND