Mô tơ điện 3kw (4hp) – Motor 3 pha

2.950.000 VND3.100.000 VND