Quạt thông gió gắn tường Tico TC-20AV6

265.000 VND285.000 VND