Quạt thông gió công nghiệp tròn SLHCV 40

1.150.000 VND

Thương hiệu Superlite Max
Đường kính cánh quạt 400 mm
Điện áp 220 V
Công sut 215 W
Lượng gió 4500 m3
Tc độ 1400 vòng/phút
Bo hành 12 tháng
Kích thước 450x250mm