Quạt thông gió công nghiệp tròn 35cm TM 350

1.000.000 VND1.150.000 VND