Quạt tròn công nghiệp thông gió phi 25cm TM 250

800.000 VND850.000 VND