Quạt thông gió công nghiệp 1100×1100

3.700.000 VND4.050.000 VND