Tấm làm mát Cooling Pad (1500x600x150mm)

450.000 VND