Quạt thông gió công nghiệp 800×800 Superlite Max

2.800.000 VND2.950.000 VND