Quạt hút công nghiệp 1380x1380x400

4.000.000 VND4.350.000 VND