Quạt hút công nghiệp 400×400 Superlite Max SHRV400

2.050.000 VND2.150.000 VND