Tấm làm mát Cooling Pad (1800x600x150mm)

500.000 VND