Mô tơ 3 pha 4kw (5.5Hp)

3.500.000 VND3.800.000 VND