Quạt thông gió công nghiệp 500×500 Superlite Max

2.150.000 VND2.250.000 VND