Quạt hút công nghiệp 700×700 Superlite Max

2.550.000 VND2.700.000 VND