Quạt hút công nghiệp 1380x1380x400 Wing TMG 1380

3.700.000 VND4.000.000 VND