Quạt thông gió công nghiệp 500×500 Wing TMG 500

1.880.000 VND2.080.000 VND