Quạt hút công nghiệp 1100×1100 Wing TMG 1100

3.320.000 VND3.620.000 VND